Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

JM Rektor PŚ, Przewodniczący KRASP

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczepanik

JM Rektor SUM

Prof. dr hab. Grzegorz Juras

JM Rektor AWF im. JK w Katowicach

Prof. dr hab. n.med. Dawid Larysz

Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki, Kierownika Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

prof. dr hab. n.med. Tomasz Koszutski

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej SUM

prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. n.med. Krystian Wita

Dyrektor ds. Lecznictwa Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n.med. Sławomir Blamek

Narodowy Instytutu Onkologii w Gliwicach

dr. Jan Sarna

Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi

dr. n. med. Tadeusz Bold

Ordynator Oddziału Pulmonologii i Nowotworów Płuc z Pododdziałem Ftyzjopneumonologii Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

dr inż. Artur Pollak

Prezes Zarządu APA Group

Marcin Bruszewski

Dyrektor Generalny Philips Health Tech Polska

Tomasz Zjawiony

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Janusz Franczyk

Prezes Firmy Technomex

prof. dr hab. n.med. Maciej Banach

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Michał Jabłoński

prezes firmy Elhys

Krzysztof Sawicki

Kancelaria VIRIBUS UNITIS

Ludomir Utratny

Kancelaria VIRIBUS UNITIS

Close Search Window