gzik_portrait

Misja i cele towarzystwa

Celem i zadaniem Towarzystwa jest integracja środowisk inżynierów, medyków oraz przedstawicieli nauk pokrewnych w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii dla zdrowia, bezpieczeństwa i poprawy jakości życia.

Towarzystwo stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz wzajemnych inspiracji pomiędzy przedstawicielami środowisk inżynierskich, medycznych oraz kultury fizycznej, promuje zdrowy tryb życia, inspiruje i rozwija technologie w diagnostyce, terapii a także rehabilitacji.

Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, prezes TITDZ

Close Search Window