Towarzystwo Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (TITdZ) zrzesza osoby zainteresowane rozwojem innowacyjnych technologii w dziedzinie zdrowia. Członkostwo w naszym towarzystwie pozwala na aktywny udział w organizowanych przez nas wydarzeniach oraz na wymianę doświadczeń i wiedzy z innymi osobami zainteresowanymi rozwojem technologii dla zdrowia.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego grona, wypełnij deklarację członkowską i prześlij ją na podany adres e-mail. Po zatwierdzeniu deklaracji otrzymasz informację o wpisie do naszej bazy członków. Składka członkowska wynosi 50zł/rok.

Deklaracja członkowska powinna zawierać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu,
  • Adres zamieszkania,
  • Numer oraz serię dowodu osobistego,
  • Numer PESEL,
  • Informacje nt. miejsca zatrudnienia.

Poniżej możecie Państwo pobrać aktualny wzór deklaracji członkowskiej:

Close Search Window