Mgr inż. Marta Chmura

Prezes Rady Młodych Innowatorów

 • Doktorant we Wspólnej Szkole Doktorskiej Politechniki Śląskiej – Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomechatroniki
 • Prezes Rady Młodych Innowatorów
 • Wiceprezes Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia


Mgr inż. Marta Chmura jest absolwentką Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Aktualnie jest uczestnikiem Wspólnej Szkoły Doktorskiej i realizuje pracę doktorską. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z inżynierią biomedyczną, analizą ruchu, zdolnością utrzymywania równowagi oraz wirtualną rzeczywistością.

Jest współautorem publikacji (9) oraz wystąpień konferencyjnych (15). Bierze udział w pracach Zespołu ds. Promocji i Popularyzacji Nauki na Wydziale Inżynierii Biomedycznej oraz w pracach komitetów organizacyjnych konferencji naukowych Medical and Sport Technologies, Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej i HealthTech Innovation Conference. Reprezentuje również Wydział Inżynierii Biomedycznej i Politechnikę Śląską podczas wydarzeń naukowych.

W roku 2021 została wybrana na funkcję prezesa Rady Młodych Innowatorów, tym samym otrzymując funkcję wiceprezesa Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

Dr inż. Magdalena Wojtków

Wiceprezes Rady Młodych Innowatorów

 • Dyrektor Akademii BodyTec
 • Wiceprezes Rady Młodych Innowatorów działająca jako organ doradczy Society for Health Tech Innovations od 2021 roku
 • Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Acta of Bioengineering and Biomechanics w latach 2017-2022
 • Członek Komisji Hospitacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej w latach 2015-2022
 • Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Eksperymentalnej 


Dr inż. Magdalena Wojtków jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. W 2021 uzyskała tytuł doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna bronią pracę doktorską pt. „Badanie właściwości mechanicznych i strukturalnych połączenia krążek międzykręgowy- płytka graniczna kręgów na podstawie wybranego modelu zwierzęcego”.  W latach 2017-2022 była zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego a następnie adiunkta w rodzimej Katedrze.

Jej naukowo-badawcza była wielokrotnie doceniana przez władze Politechniki Wrocławskiej. W latach 2014 – 2015r. była beneficjentką stypendium „Młoda Kadra 2015 plus”. Wielokrotnie była beneficjentką licznych stypendiów, dwukrotną laureatką politechnicznego konkursu „Secundus” oraz „Boost your Research Impact 2020” organizowanego w ramach dyscypliny Inżynieria Mechaniczna. Aktywnie brała udział w 4 projektach badawczych oraz 2 dydaktycznych, była wykonawcą 5 zleceń badawczych, z czego w przypadku trzech z nich pełniła funkcję kierownika. Odbyła także liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kompetencji miękkich oraz technicznych. Zdobyła m.in. certyfikat Szkoły Tutorów Akademickich, Prince2 Foundation czy Creative Skills for Innovation- Design Thinking. W ramach działalności naukowej realizuje badania i prace rozwojowe z zakresu biomechaniki kręgosłupa oraz biomechaniki sportu. Jest współautorką 14 artykułów naukowych i licznych komunikatów konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym oraz narodowym. 

Mgr inż. Aleksandra Dajneko

Sekretarz Rady Młodych Innowatorów

 • Doktorantka w Szkole Doktorskiej Wojskowej Akademii Technicznej w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna,
 • Konstruktor w projektach badawczych w Wojskowej Akademii Technicznej – Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
 • Sekretarz Rady Młodych Innowatorów


Magister inżynier mechaniki i budowy maszyn, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, doktorantka Szkoły Doktorskiej WAT na dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna.

Od 2019 konstruktor na Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT, czynny udział w trzech unijnych projektach badawczych oraz dwóch uczelnianych grantach badawczych. Jako członek zespołu badawczego zajmuje się przeprowadzeniem badań eksperymentalnych oraz analiz numerycznych z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES).
Od 2021 roku Sekretarz Rady Młodych Innowatorów w ramach Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.
Reprezentuje Wydział Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej podczas wydarzeń naukowych.

Zainteresowania badawcze: Metoda Elementów Skończonych (MES), inżynieria biomedyczna, modelowanie numeryczne i analizy symulacyjne.

Mgr inż. Wojciech Marszałek

Wiceprezes Rady Młodych Innowatorów

 • Doktorant na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – Katedra Motoryczności Człowieka
 • Wiceprezes Rady Młodych Innowatorów
 • Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki


Mgr inż. Wojciech Marszałek w 2017 roku został absolwentem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Motoryczności Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach jako starszy technik, a następnie od 2018 roku jako specjalista naukowo-techniczny. Również w 2018 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Wychowania Fizycznego tejże Akademii. W pracy zajmuje się zagadnieniami z pogranicza kinezjologii, biomechaniki, a także wirtualnej rzeczywistości.

Współautor publikacji (23) oraz licznych wystąpień konferencyjnych. Jako członek zespołu badawczego zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem badań, tworzeniem programów do analizy danych, analizą statystyczną oraz przygotowywaniem publikacji. W latach 2017-2019 brał udział w projekcie NCBiR – „Wirtualna Klinika Równowagi”, którego celem było stworzenie systemu rehabilitacyjnego wykorzystującego wirtualną rzeczywistość. W 2020 roku członek zespołu odpowiedzialnego za analizę statystyczną danych oraz ocenę rzetelności pomiarowej systemów analizy ruchu w projekcie, którego celem było opracowanie nowej metody terapii chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Od 2022 roku członek zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie scenerii wirtualnej rzeczywistości, przeprowadzenie badań oraz analizę danych w projekcie „Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierających Zdrowe Starzenie”, finansowanego ze środków MNiSW.

W roku 2021 został wybrany na funkcję członka, a następnie wiceprezesa Rady Młodych Innowatorów.

Dr inż. Anna Taratuta

Członek zarządu

 • Doktorantka we Wspólnej Szkole Doktorskiej Politechniki Śląskiej – Wydział Inżynierii Biomedycznej, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych
 • Członkini Rady Młodych Innowatorów
 • Reprezentantka doktorantów w Radzie Dziekańskiej Wydziału Inżynierii Biomedycznej
 • Członkini Studenckiego Koła Naukowego „Synergia”


Mgr inż. Anna Taratuta jest absolwentką Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Aktualnie jest słuchaczką Wspólnej Szkoły Doktorskiej i realizuje pracę doktorską związaną z badaniem powłok stosowanych na stop niklu i tytanu. Jej zainteresowania badawcze obejmują inżynierię biomedyczną, metody nanoszenia cienkich powłok na biomateriały, a zwłaszcza stopy z pamięcią kształtu oraz implanty stosowane w układzie krwionośnym. Od 2021 roku podjęła współpracę z firmą zajmującą się produkcją wyrobów medycznych Balton sp. z o. o. w Dziale Innowacji.

Jest współautorką publikacji (18) oraz licznych wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Bierze aktywny udział we współprowadzeniu koła naukowego oraz w pracach komitetów organizacyjnych konferencji naukowych Innovations in Biomedical Engineering (2019), Europejskiego Kongresu Technologii dla Zdrowia (2021) i HealthTech Innovation Conference (2022). Reprezentuje również Wydział Inżynierii Biomedycznej i Politechnikę Śląską podczas wydarzeń naukowych i popularnonaukowych.

W roku 2021 została wybrana na członkinię Rady Młodych Innowatorów.

Close Search Window